Tilgang til praksis er lukket.

Lægehuset har haft  lukket for tilgang for nye patienter fra den 1 jan 2018 .

Jeg har dog kortvarigt åbnet op.

Nedenstående undtagelser  kan bruges i tilfælde at praksis atter lukker for tilgang

Læs mere herunder:

Ministeriet ændrer fortolkning af lægevalgsreglerne

PLO har haft rigtig mange henvendelser om valg og skift af læge, når en patient flytter uden for 15/5 km grænsen, men inden for kommunegrænsen.
Indtil nu har Sundheds- og Ældreministeriets fortolkning af bekendtgørelsen været, at patienten, der flytter uden for 15/5 km grænsen, skal vælge ny læge, uanset om den gamle læge havde lukket for tilgang.
Vi er netop af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner blevet oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet en række klager over kommunernes afgørelser om lægevalg i forbindelse med borgeres flytning af bopæl. Efter styrelsens opfattelse er der ikke hjemmel i lovgivningen til, at en kommune kan kræve, at en borger, der flytter inden for kommunen, skal foretage nyt lægevalg. Borgeren har i disse tilfælde ret til at beholde sin hidtidige læge, uanset om lægen har lukket for patienttilgang.
Det medfører, at

  • Borgere, der flytter inden for samme kommune, men uden for km-grænsen, skal kunne bibeholde hidtidig læge, uanset om denne har åbent eller lukket for tilgang, hvis patienten accepterer ikke at kunne modtage sygebesøg.
  • Borgere, der flytter uden for kommunen, kan alene bibeholde hidtidig læge, hvis borgeren opfylder betingelserne for nyt lægevalg til lægen, dvs. lægen har åbent for tilgang.

For yderligere oplysninger kontakt:

Specialkonsulent Gritt Husum Basse
Tlf.: 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Tilgang til praksis er lukket.