CORONA

CORONAVIRUS

Fra torsdag den 12 marts er nye retningslinier trådt i kraft i bekæmpelsen af coronavirusspredningen: Ved symptomer på øvre luftvejsinfektion – hoste, øm hals, muskelsmerte, hovedpine eller feber skal man blive i egne bolig. Kommer der ikke bedring – eller optræder der forværring – indenfor 5 dage kontaktes lægen TELEFONISK. Videre udredning med podning og  behandling aftaler lægen med akutmodtagelserne på regionens sygehuse.

Det forventede sygdomsforløb for coronavirus er som en almindelig øvre luftvejsinfektion med en optakt over 10 – 12 dage, hvorefter de beskrevne gener med hoste, øm hals, rindende næse, hovedpine og muskelsmerte optræder. Der tilkommer feber, når virus frisættes i blodbanen. Hos ellers raske mennesker vil generne klinge af efter 5 dage.

Behov for yderligere undersøgelse, – herunder podning for COVID og CRP foretages som beskrevet, hvis generne tiltager.

Det er den voldsomme smitteevne, der adskiller coronavirus fra de luftvejsvira som vi kender. Især ældre og personer med svækket immunforsvar skal være opmærksomme og overholde de anbefalinger, som  omhandler hygiejne og kontakt med andre, som har tegn på øvre luftvejsgener.

 

ÆNDRING AF DAGLIGDAGEN :

Vi  aflyser alle ikke akutte kontroller , Blodtryk,diabetes,Lungefunktionsundersøgelser mv.

 

Vi frabeder os ALLE henvendelser uden aftaler herunder aflevering. af urinprøver.

Peter M. Jacobsen

CORONA