Adgang/parkering

Lægehuset har handicapvenlig adgang samt handicapparkering lige foran huset.

Øvrige patienter må holde på parkeringspladsen foran lægehuset eller sundhedscenteret – bemærk at  der er 2 timers parkering-dog kan dårlige og dårligt gående sættes af lige foran døren til lægehuset.