Kørekort og fornyelse

Nye regler 1. juli 2017 betyder, at fornyelse af kørekort nu kan ske uden lægeattest.

Folketinget har netop besluttet, at kørekort til bil og MC ikke skal udløbe grundet bilistens alder. Det betyder også, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.

De nye regler gælder dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Fornyelse uden lægeattest

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

Læs mere om reglerne for kørekortfornyelse på FDMs hjemmeside.

Priser for kørekortsattest:
Kørekortsattest (17-18 år) 300 kr
Kørekortsattest (70 år og opefter) 500 kr
Kørekortsattest (øvrige) 400 kr