Links

Henvisninger:

sundhed.dk: Alt om dine journaler i forbindelse med indlæggelser, blodprøvesvar, røntgensvar og recepter, der ligger på apoteket. Find desuden informationer om sundhed og forebyggelse og apps fra sundhedsvæsenet, rejsevaccinationer og børnevaccinationsprogrammet.

patienthåndbogen.dk: Information om forskellige sygdomme.

Helbredsprofilen.dk: Råd og vejledning til syge og pårørende til syge med kroniske og længerevarende sygdomme

sportnetdoc.dk: Øvelser og information i forbindelse med skader eller overbelastninger

Kommunale tilbud: Faxe sundhedscenters råd og vejledning til sundhedsfremme og forebyggelse.

Diabetesforeningen