Vacciner

Vi tilbyder rådgivning om vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser.
Vi har autorisation til vaccination af gul feber.

Se i øvrigt ssi.dk/vaccination.aspx (statens serum institut) rejser og smitsomme sygdomme

Børnevaccinationsprogrammet: se ssi.dk/vaccinationer

Vedrørende HPV-vaccination til drenge kan lægehuset kontaktes. Der er fortsat ikke gratis HPV-vaccination af drenge i Danmark. For information omkring HPV henvises til Sunhedhedsstyrelsens hjemmeside, sundhedsstyrelsen.dk